1

The 5-Second Trick For کنکوریوم

News Discuss 
ساختن هرم فقط بارکشی سنگ‌های عظیم نبود. محاسبه لازم داشت و سازندگان ریاضیدانان باهوشی بودند. آنها با حمل آن همه سنگ، بدنی عضلانی پیدا می‌کردند اما این مردان خوش‌‌هیکل مدام نوشیدنی‌ها و شیک‌های پروتئین سر نمی‌کشیدند. و بر عکس آنچه گفته می‌شود کارگر حرفه‌ای بودند نه برده. با وجود تعویق https://konkorium.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story