1

ويژگي هاي موزه ، بازدیدکنندگان موزه در امتداد یک راهرو مارپیچی به سمت بالا هدایت

News Discuss 
ويژگي هاي موزه ، بازدیدکنندگان موزه در امتداد یک راهرو مارپیچی به سمت بالا هدایت می شوند تا دنباله آبشار ، بیش از هشت طبقه ، از اتاق های نمایشگاه انباشته را کشف کنند. مارپیچ در اتاقی به پایان می رسد که مدل 30 40 40 متری شهر را https://www.reddit.com/user/karanmasivan/comments/qe4n3j/%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A_%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C_%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%B2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story